simple-home-workspace-with-desk.jpg

Pierwszy hackathon w Polsce poświęcony zagadnieniom gospodarki wodnej.