portrait-of-young-man-.jpg

Pierwszy hackathon w Polsce poświęcony zagadnieniom gospodarki wodnej.