portrait-of-young-man–e1598443828551.jpg

Pierwszy hackathon w Polsce poświęcony zagadnieniom gospodarki wodnej.