portrait-of-beautiful-young-woman-with-bright-pink-makeup-.jpg

Pierwszy hackathon w Polsce poświęcony zagadnieniom gospodarki wodnej.