photo-of-gray-haired-serious-businesswoman-using-cellphone-e1598443848267.jpg

Pierwszy hackathon w Polsce poświęcony zagadnieniom gospodarki wodnej.