lf30_tonsVH.json

Pierwszy hackathon w Polsce poświęcony zagadnieniom gospodarki wodnej.