beautiful-young-fashion-woman-with-pink-lipstick-glamour-fashion-model-with-bright-make-up.jpg

Pierwszy hackathon w Polsce poświęcony zagadnieniom gospodarki wodnej.