Piotr Mieczkowski, Digital Poland

Pierwszy hackathon w Polsce poświęcony zagadnieniom gospodarki wodnej.